Trường Kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ | Diễn đàn đồ gỗ

Trường Kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1

Trường Kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ

Kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ phản ánh một sự tổng hợp về nghệ thuật, những lý tưởng của Pháp, niềm tin, giá trị và cách sống. Các nguyên tắc kiến trúc của ngôi đền Ấn Độ được mô tả trong Shilpa ShastrasVastu Sastras . Văn hóa kiến trúc đền thờ Ấn Độ đã khuyến khích sự độc lập về thẩm mỹ cho những người xây dựng đền thờ và đôi khi các kiến trúc sư của nó đôi khi thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt sáng tạo bằng cách áp dụng các hình học hoàn hảo khác và các nguyên lý toán học.

Trường Kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ
Có ba trường chính của kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ tức là Nagara, Dravidian và Vesara được thảo luận dưới đây:

Nagara School of Temple Kiến trúc
Trường kiến trúc đền thờ này bắt nguồn từ thời kỳ Gupta. Các tính năng riêng biệt của trường này được đưa ra dưới đây:

1. Ngôi đền thuộc trường này có một hình vuông với một số dự báo tốt nghiệp ở giữa mỗi bên cho một hình dạng hình dạng với một số góc quay lại ở mỗi bên. .

2. Shikhara là cấu trúc nổi bật của ngôi trường này trưng bày một tháp (shikhara) dần dần nghiêng về phía một đường cong lồi, sử dụng một hình vuông xoay vòng tròn và nguyên tắc vòng tròn.

3. Các dự báo trong kế hoạch cũng được đưa lên trên cùng của Shikhara và do đó, có sự nhấn mạnh mạnh mẽ trên các đường thẳng đứng ở độ cao.

4. Nó gắn liền với vùng đất giữa dãy Himalaya và Vindhyas .

Đền được xây dựng trong thời kỳ Đế quốc Vijayanagara

Dravidian School of Temple Kiến trúc
Các ngôi đền của trường này bao gồm hầu như không thay đổi trong bốn phần sau, chỉ khác nhau theo độ tuổi mà chúng được thực thi.

1. Phần chính, bản thân ngôi đền, được gọi là Vimana (hoặc Vimanam). Nó luôn luôn là vuông trong kế hoạch và vượt qua bởi một mái nhà hình chóp của một hoặc nhiều câu chuyện; nó chứa các tế bào nơi hình ảnh của Thiên Chúa hoặc biểu tượng của mình được đặt.

2. Các porches hoặc Mandapas mà luôn luôn bao gồm và trước cửa dẫn đến tế bào.

3. Gopurams là các tính năng chính trong vỏ tứ giác bao quanh 44 ngôi đền đáng chú ý hơn.

4. Nhà tù hoặc Chaultris - Chawadis được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và đó là những phần đệm không thay đổi của những ngôi đền này.

5. Nó được kết hợp với các ngôi đền của miền nam Ấn Độ hoặc khu vực Deccan.

Danh sách nổi tiếng Chaitya và Vihara của Ấn Độ

Trường kiến trúc đền Vesara
Nó đã được xuất hiện trong thời kỳ thời Trung cổ và phát triển từ sự kết hợp của cả hai phong cách kiến trúc đền thờ Nagara và Dravida. Nó xuất hiện trong thời kỳ Chalukyas sau này của triều đại Kalyani và Hoysalas. Điều này còn được gọi là phong cách Chalukya hoặc phong cách Karnataka . Trường này phổ biến ở vùng Deccan và miền Trung Ấn Độ, giữa sông Vindhyas và sông Krishna. Đền Mahadeva, Itagi xây dựng dưới đế chế Chalukya và đền Chennakesava, Belur xây dựng dưới đế chế Hoyasala là một ví dụ cổ điển của phong cách này. Đặc điểm riêng biệt của trường phái kiến trúc đền thờ này được đưa ra dưới đây:

1. Nó có hai thành phần chính Vimana và Mandap tham gia bởi Antrala.

2. Ngôi đền thuộc trường này đã giảm chiều cao của ngôi đền so với Nagara và Dravida School of Architecture tuy nhiên nó vẫn giữ được các tầng.

3. Ngôi đền được khớp nối hoặc trang trí trên các bức tường bên ngoài của ngôi đền. George Michell mô tả một tính năng đặc trưng là " che khuất mặt ngoài của tòa nhà bằng cách nhân các bức tường và cấu trúc thượng tầng, di chuyển không ngừng từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác, dựa vào tác động của ánh sáng và bóng râm. hình dạng. "
 

Facebook Comment