tổ hiển linh #gl_đạt_ma_hiển_linh(gỗ lũa trắc) | Diễn đàn đồ gỗ

tổ hiển linh #gl_đạt_ma_hiển_linh(gỗ lũa trắc)

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
tổ hiển linh
#gl_đạt_ma_hiển_linh(gỗ lũa trắc)
#lũa trắc già tự nhiên kết hợp nét đục thần thái,hàng đáng sưu tầm.
Cao 42 ngang 30
chogoviet.net-22516.jpg
chogoviet.net-22517.jpg
chogoviet.net-22518.jpg
chogoviet.net-22519.jpg
chogoviet.net-22520.jpg
chogoviet.net-22521.jpg
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment