Hiểu biết về kiến trúc xanh | Diễn đàn đồ gỗ

Hiểu biết về kiến trúc xanh

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Định nghĩa, Nguyên tắc & Bản chất của "Kiến trúc xanh" "Kiến trúc xanh"
là gì?
Kiến trúc xanh là một khái niệm kiến trúc nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi đối với môi trường tự nhiên và con người và tạo ra một nơi sống tốt hơn và lành mạnh hơn, được thực hiện bằng cách sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và tối ưu.
Khái niệm về Kiến trúc xanh là trách nhiệm với môi trường, có một mức độ hài hòa cao giữa cấu trúc và môi trường của nó, và việc sử dụng một hệ thống tiện ích tuyệt vời. Nguyên tắc xây dựng khái niệm "Kiến trúc xanh" là gì?Các nguyên tắc xây dựng với khái niệm Kiến trúc xanh như sau:  • Tiết kiệm năng lượng / bảo tồn năng lượng: Các hoạt động của các tòa nhà phải giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hoặc năng lượng điện (càng nhiều càng tốt tối đa hóa năng lượng tự nhiên xung quanh công trường xây dựng).
  • Chú ý đến điều kiện khí hậu / Làm việc với khí hậu: Thiết kế các tòa nhà phải dựa trên khí hậu thịnh hành trong trang web của chúng ta, và các nguồn năng lượng sẵn có.
  • Giảm thiểu tài nguyên mới: thiết kế bằng cách tối ưu hóa nhu cầu tài nguyên thiên nhiên mới, để các tài nguyên này không cạn kiệt và có thể được sử dụng trong tương lai / Sử dụng vật liệu xây dựng không gây hại cho hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.
  • Không có tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự thoải mái của người cư ngụ của tòa nhà / Tôn trọng vị trí: Tòa nhà sẽ được xây dựng sẽ không làm hỏng điều kiện trang web ban đầu, để nếu tòa nhà không được sử dụng, trang web ban đầu vẫn còn đó và không thay đổi. ở đó).
  • Đáp ứng trạng thái của tòa nhà của trang web / Tôn trọng người dùng: Trong việc thiết kế tòa nhà phải chú ý đến tất cả người dùng xây dựng và đáp ứng tất cả nhu cầu của họ.
  • Thiết lập tất cả các nguyên tắc của kiến trúc xanh như một toàn thể / Holism: Các quy định trên không phải là tiêu chuẩn, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng chúng theo nhu cầu của các tòa nhà của chúng tôi.

Sau đó, bản chất của khái niệm kiến trúc "Kiến trúc xanh" là gì?
Các đặc điểm của khái niệm xây dựng Kiến trúc xanh như sau:
A. Bền vững Bền
vững có nghĩa là kiến trúc xây dựng xanh sẽ tồn tại và hoạt động theo thời gian, phù hợp với khái niệm tích hợp với thiên nhiên mà không có thay đổi đáng kể mà không làm hư hại môi trường xung quanh.
  • Hữu ích

Một tòa nhà không thể được coi là một tòa nhà kiến trúc xanh nếu tòa nhà không thân thiện với môi trường. Mục đích không thân thiện với môi trường ở đây không chỉ là sự phá hủy môi trường. Nhưng nó cũng liên quan đến vấn đề tiêu thụ năng lượng, do đó, khái niệm xây dựng kiến trúc xanh có tính chất thân thiện với môi trường xung quanh, năng lượng và các khía cạnh hỗ trợ khác.
  • Xây dựng hiệu suất cao.

Kiến trúc kiến trúc xanh có một đặc điểm không kém phần quan trọng so với các tính chất khác. Thuộc tính này là "Tòa nhà hiệu suất cao. Một trong những chức năng của nó là giảm thiểu việc sử dụng năng lượng bằng cách tận dụng năng lượng từ thiên nhiên (Năng lượng của tự nhiên) và bằng cách tích hợp nó với công nghệ cao (Hiệu suất công nghệ cao). Ví dụ:
o Sử dụng các tấm pin mặt trời (pin mặt trời) để tận dụng năng lượng nhiệt mặt trời như một nguồn phát điện gia dụng.
o Sử dụng vật liệu có thể tái chế, sử dụng xây dựng - xây dựng hoặc hình thức vật lý và mặt tiền của tòa nhà có thể hỗ trợ khái niệm về kiến trúc xanh.
Nói một cách đơn giản, khái niệm về kiến trúc xanh có thể được áp dụng trong các thiết kế nhà đơn giản, chỉ cho dù có thiện chí hay không cho ứng dụng của nó. Các khái niệm đơn giản như nhà tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, vv có thể bắt đầu được áp dụng để dự đoán việc giảm điện và nước trong cuộc sống hàng ngày.
Ngày nay, kiến trúc xanh ngày càng cần thiết hơn là một kiểu ghi nhãn kiểu hoặc phong cách, trở thành một điều cần thiết khi chất lượng kém của môi trường tiếp tục là vấn đề môi trường. Đôi khi nó là không may khi kiến trúc xanh được cho là một nguyên tắc như một hiện thân đạo đức của một kiến trúc sư bị mắc kẹt trong mô hình ghi nhãn phong cách.
 

Facebook Comment