DANH BẠ 30.000 DOANH NGHIỆP | Page 1422 | Diễn đàn đồ gỗ
  • Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

DANH BẠ 30.000 DOANH NGHIỆP

Đoàn Ngọc Ánh

Ban quản trị cấp cao nhất
Cty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131)
NO.31 ELECTRIC MECHANICAL LTD., CO.Đồng Tiến Village, Phổ Yên Dist.280-3863148, 3863210
z131eme@gmail.com
Hoàng Hữu Mùi99Other2*Ltd.Co.(TNHH)*
Sản xuất vũ khí đạn dược.
Trading in weapons
 

Đoàn Ngọc Ánh

Ban quản trị cấp cao nhất
Cty TNHH MTV Nam Triệu
NAM TRIEU CO.,LTD280 Lạch Chay Str., Ngô Quyền Dist.
31-3739411(9379)
Đặng Ngọc Oanh99Other2*Ltd.Co.(TNHH)*
Đóng và sửa chữa tàu.
Ship building
 

Facebook Comment

Lastest Replies

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
5,230
Bài viết
34,297
Thành viên
176
Thành viên mới nhất
denledchieusang

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
5,230
Bài viết
34,297
Thành viên
176
Thành viên mới nhất
denledchieusang