Chiến lược năng cao năng lực sản xuất - gia tăng lợi nhuận | Diễn đàn đồ gỗ

Chiến lược năng cao năng lực sản xuất - gia tăng lợi nhuận

#1
Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới. Doanh nghiệp không chú trọng nâng cao năng lực sản xuất sẽ đối mặt với quy luật đào thải của thị trường. Vậy làm cách nào để việc nâng cao năng lực sản xuất trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao?
Năng lực sản xuất là gì?
Năng lực của một nguồn lực sản xuất là khả năng nguồn lực sản xuất trong một chu kỳ xác định, là lượng công việc làm được trong một thời gian xác định. Năng lực là tốc độ làm việc, không phải là lượng việc làm.
Nâng cao năng lực bao gồm tăng cường năng lực khi nào, và ở đâu. Quyết định nâng cao năng lực là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, mức phục vụ khách hàng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Các chiến lược nâng cao năng lực:
- Chiến lược sớm
- Chiến lược trễ
- Chiến lược đồng thời.
Chiến lược sớm là chiến lược nâng cao năng lực trước khi nhu cầu gia tăng theo dự báo nhu cầu gia tăng, chiến lược được dùng khi cần giành thị phần với đối thủ cạnh tranh.
Chiến lược trễ là chiến lược nâng cao năng lực sau khi nhu cầu gia tăng, được dùng trong các ngành công nghiệp có sản phẩm chuẩn, cạnh tranh theo chi phí, thị trường ít cạnh tranh.
Chiến lược đồng thời là chiến lược nâng cao năng lực đồng thời với sự gia tăng của nhu cầu, là chiến lược dung hòa giữa hai chiến lược trên, dùng khi có thể đảm bảo doanh số gia tăng theo năng lực.
Lượng gia tăng năng lực phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Số lượng và độ bất định của nhu cầu gia tăng dự báo
- Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
- Chi phí nâng cao năng lực và các hoạt động tương ứng.
Qua thông tin trên, mong rằng quý doanh nghiệp sẽ đưa ra những chiến lược phù hợp với doanh nghiệp mình, góp phần vào việc nâng cao năng lực – gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Nguồn: Tổng hợp
 

Facebook Comment